Healing.

Healing op afstand en vergoedingen.
Psycho energetische therapie bestaat voor een deel uit gesprekstherapie en een deel uit energetisch helen.
Ook het waarnemen van het energieveld van de cliënt speelt hierbij een belangrijke rol. Onder normale omstandigheden gebeurt dat in de praktijk, face to face.

Het waarnemen en het geven van energetische heling is echter niet afhankelijk van afstand of ruimte.
Dit kan ook op afstand gebeuren. Als energetisch therapeut kan ik mij op afstand afstemmen op een cliënt en kan er een heling plaatsvinden. Hoe groot deze afstand is maakt niet uit. Hiervoor stuur ik de energie aan om datgene te bereiken wat nodig is voor deze persoon.

Een energetische behandeling is onderdeel van een psycho energetische behandeling. Op afstand gedaan kan deze (gedeeltelijk) worden vergoed door de zorgverzekeraar.  (informeer voor alle zekerheid bij je eigen zorgverzekeraar).

Energetische ruimte
Om op een goede manier een energetische behandeling te kunnen geven creëer ik een “energetische ruimte”. Deze ruimte creëer ik door energetische cirkels te plaatsen in de ruimte waar we ons bevinden. Binnen deze energetische cirkels kunnen de energievelden van jou als cliënt en van mij als therapeut samenvallen.
Denk hierbij aan een invocatie waarin jouw gidsen en begeleiders worden aangeroepen, zodanig dat deze binnen de cirkels afdalen en meehelpen om de heling krachtig te versterken.
Binnen onze ruimtes kan ik een energiekanaal tussen mij en mijn cliënt ontwikkelen en stabiel maken. En via dat kanaal gaan we aan de slag.

Neem gerust contact op voor meer informatie. Stuur een bericht via het contactformulier op deze website.
En lees ook eens verder op deze pagina met meer informatie over energetische healing.

Healing kan ondersteunen bij:

  • ingrijpende medische behandelingen
  • chronische ziektes me, ms, rsi of reuma
  • burn-out
  • crisissituaties en depressies
  • rouwverwerking of stervensbegeleiding
  • traumaverwerking
  • enz.

De Therapeut

De psycho-energetisch therapeuten hebben een eigen individuele manier van werken ontwikkeld, gecombineerd met hun vaardigheden.

Voor psycho-energetisch therapeuten is een mens een multidimensionaal wezen dat bestaat uit lichaam, geest en ziel. Het fysieke lichaam wordt gedragen door de aura, een lichtveld dat het fysieke lichaam omhult. In het auraveld bevinden zich onder andere de chakra's - energiepunten met een specifieke psychologische functie. De aura rust op de haralijn - een lijn van intentie - die de energie en de intentie van de ziel voor deze incarnatie verbindt met het auraveld. Problemen op lichamelijk en geestelijk gebied manifesteren zich vaak al in de aura en in de hara, in de vorm van verstoringen en blokkades, voordat mensen zich ervan bewust zijn.
Healing is een behandelingsvorm die op zichzelf staat, maar ook aanvullend kan zijn op de reguliere geneeskunde of op andere niet-reguliere behandelwijzen.

Het resultaat

Het resultaat van healing is het hervinden van de innerlijke levenskracht en het herstel van de lichamelijke en innerlijke balans.

In geval van persoonlijke ontwikkeling geeft healing ondersteuning aan het algemene, persoonlijke proces van ontwikkeling. Wie ben ik? Wat wil ik? Het helpt om het onbewuste, onontgonnen gebied in de cliënt te verkennen en verdrongen levenskracht vrij te maken.

Wat is healing niet

Healing heeft voor veel mensen iets magisch. De healer werkt met energie en de spirituele wereld, en wordt daarom vaak geassocieerd met wonderen. Zeker in het geval van terminale ziektes komen mensen die in het reguliere circuit zijn uitbehandeld in de laatste fase van hun ziekte naar een healer, in de hoop dat deze hen kan redden. Dat is ijdele hoop. Een healer is geen tovenaar! Een healer kan een cliënt in zijn proces naar beste kunnen begeleiden, maar healing betekent geen garantie voor genezing.

Vaak wordt healing verward met reading, reiki, sjamanisme en wicca. Alhoewel er een zekere gemeenschappelijkheid is tussen deze werkvormen - namelijk het werken met de ongeziene wereld - zijn het verschillende werkwijzen.

Video: Bio-Energetische healing

Bio-energetische healing met Michael D'Alton in het tv programma First Talk (vs).  Zie hoe bij presentatrice Tamara Bull met energetische healing pijn wordt verminderd.

Michael legt uit dat de problemen voornamelijk ontstaan door een probleem in de onderste chakra's. 

Door een goede gronding kunnen de klachten worden verminderd. 

Lees ook op mijn website over "Gronden".