P.E.T. Psycho Energetische Therapie. Nader bekeken.


Alles om ons heen is energie.

Wat zijn mogelijkheden binnen de psycho energetische therapie:

    - Coaching
    - Counceling
    - Chakra Reading
    - Aura Reading
    - Roos Reading
    - Healing
    - Toegepaste Imaginatie
    - Cursussen en workshops
    - Gronden en Aarden

Psycho Energetische Therapie

Alles om ons heen is energie. Door bewust te zijn van deze energie kan je deze ervaren, voelen en zelfs zien. Energetische therapie is dan ook het overbrengen van kosmische of universele energie, waarbij het opruimen van blokkades en het activeren van het zelf genezend vermogen van de mens centraal staat.

Waar komt die energie vandaan? Voor de één is het afkomstig uit de kosmos, de ander ervaart het als Goddelijke energie en een derde noemt weer een andere bron. Het maakt niet uit welke naam eraan gegeven wordt, belangrijk is wat ermee gedaan wordt.

Bij (lichamelijke) klachten stagneert de stroming van Energie door het lichaam. Zoals bijvoorbeeld Bij een kind als hij is gevallen leggen we de hand op de pijnplek. Een energetische therapeut weet wat hij moet doen om de energie die is geblokkeerd weer te laten stromen.

Een energetisch therapeut heeft zijn bewustzijn geoefend en weet hoe diverse energieën te onderscheiden en is in staat om er iets mee te doen.

Buiten de geoefende therapeut zijn er ook mensen die talent hebben voor het omgaan met energieën. Zij zijn als erg gevoelig geboren. Echter het talent om hier iets mee te doen kan alleen aangeboord worden als je ook daadwerkelijk oefent, net als met alle andere talenten.

Een psycho energetisch therapeut gaat nog een stapje verder.
Naast het energetisch werken met het energieveld is ook de psycho toegevoegd. Psycho’ is verbonden met het psychische leven van de mens en heeft betrekking op de geest en de ziel, de psychische gesteldheid van de mens.

In de psychosomatiek gaan we er van uit de meeste blokkades en de daaruit ontstane ziektes een psychische oorzaak hebben. Een belangrijk uitgangspunt voor de psycho-energetisch therapeut is samen met de cliënt te zoeken naar balans en verbinding met zijn eigen natuur en potentieel. Onderzocht wordt hoe iemand reageert op klachten als spanning, stress, disbalans of andere persoonlijke situaties. Hij stelt geen diagnoses zoals de reguliere arts doet, maar kijkt hoe een fysieke klacht verbonden is met de gemoedsgesteldheid van iemand, omdat iemands reacties op emoties en gevoelens ook het lichaam beïnvloeden.

Het genezende aspect bij een psycho energetisch therapie is ook verbonden met de groeiende kennis en ervaring met het werken met het energieveld van de mens, omdat het een verbinding schept tussen de materiële en de geestelijke wereld, een thuiskomen in jezelf.


Jan van Lier, uw psycho energetisch therapeut, hypnotherapeut bij Mind and Balance.