Prestatie-codes

Op deze pagina is te zien welke behandelvormen vallen onder een prestatiecode.
5 van deze prestatiecodes worden toegepast door Mind and Balance.

24012:    Energetische therapie
24500:   Psychotherapie
24005:   Natuurgeneeskundige therapie
24501:    Hypnotherapie
24512:    Regressie en reïncarnatie therapie

Over het algemeen werken CAT-therapeuten eclectisch en holistisch. Zij gebruiken meerdere behandelvormen tijdens sessies en zien het menselijk lichaam als een geheel in plaats van als een lichaam met van elkaar losstaande onderdelen. Een ander holistisch kenmerk voor de behandelwijze van CAT-therapeuten is dat zij geestelijke en lichamelijke klachten niet los van elkaar zien, maar als verbonden aan elkaar.

De behandelvormen zijn ingedeeld in vijf vakgroepen.

Mind and Balance valt onder de VAKGROEP PSYCHOSOCIALE THERAPIE EN DE VAKGROEP NATUURGENEESKUNDE.
De behandelingen die bij Mind and Balance worden gegeven zijn weer verdeeld in een aantal Prestatiecodes.

De prestatie-codes die Mind and Balance mag gebruiken:

24012 Behandeling energetische therapie:
Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trillingsfrequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelf herstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt, zodra de blokkades zijn opgeheven en de energie weer vrijelijk stromen.

24500 Behandeling psychotherapie:
Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

24504 Behandeling overige psychosociale therapie:
Dit is een verzamelnaam voor behandelvormen die of een combinatie zijn van meerdere technieken of psychosociale behandelvormen. Dit kan betekenen dat de therapeut eclectisch werkt of dat de therapeut een eigen methode inzet bij de psychosociale behandeling van de cliënt.

24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde:
De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

24501 Behandeling hypnotherapie:
Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance (oftewel hypnose) vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere evidence based therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

24512 Behandeling regressie (reïncarnatie)therapie:
Bij deze behandelvorm wordt er bijvoorbeeld met hypnose/trance technieken getracht het verleden van de cliënt opnieuw naar voren te halen. Door het verleden opnieuw te beleven, of door een beter zicht te hebben op gebeurtenissen, kunnen gevoelens worden verwerkt. In het geval van reïncarnatie therapie wordt er dan tevens gekeken naar vorige levens en de invloed die deze hebben op de ziel/karma en dus op het huidige leven.

VAKGROEP PSYCHOSOCIALE THERAPIE

Deze vakgroep is ook wel bekend als psychosociaal. Tot deze vakgroep behoren behandelvormen met gesprekstechnieken die bij de cliënt zelfreflectie en waardevolle inzichten als gevolg hebben. De klachten die behandeld kunnen worden door psychosociale therapie zijn doorgaans psychisch van aard.


VAKGROEP NATUURGENEESKUNDE.

Deze vakgroep staat ook wel bekend als natuurgeneeswijze en is in het verleden ook zo genoemd. Tot deze vakgroep behoren behandelvormen die als ‘natuurlijk’ kunnen worden gezien. Veelal bevordert of stimuleert een behandelvorm die behoort tot de vakgroep natuurgeneeskunde een helingsproces dat van nature minder snel of effectief zou zijn. De klachten die behandeld kunnen worden met natuurgeneeskunde kunnen zowel lichamelijk als psychisch van aard zijn.

CAT-vergoedbare therapeuten worden bij diverse zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende pakketten.
Lees meer hierover op de pagina: "Vergoedingen".