De wet WKKGZ
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)


De alternatieve en complementaire therapeut maakt de samenleving gezonder en dat moet zo blijven!
Een complementair therapeut geeft zorg aan mensen op een alternatieve manier.

Complementaire therapie is niet iets nieuws, al sinds mensenheugenis is er een spirituele en paranormale connectie waar een therapeut gebruik van kan maken. Dit is zachtaardig, verfijnd en vaak precies wat iemand nodig heeft. Het is iets moois.

Maar zorg is zorg, of het nu alternatief en of complementair is of niet, er zijn vanaf 2017 een aantal nieuwe regels waar een complementair therapeut aan moet voldoen. Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de eisen van de wet WKKGZ.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg gaat over kwaliteit en klachtrecht van cliënten in de zorgsector en is sinds 1 januari 2016 van kracht. Voor het onderdeel klachtrecht was een overgangstermijn van een jaar ingesteld. Als alternatief therapeut is ook mijn praktijk Mind and Balance verplicht vanaf 1 januari 2017 aan de eisen van deze wet te voldoen.

Mijn praktijk Mind and Balance is na een screening op competentie en beroepsmatigheid door het CAT (Complementaire aanvullende therapeuten) toegelaten. Het CAT is er voor alle beroepsmatige alternatieve en complementaire genezers, en therapeuten.

Mind and Balance voldoet volledig aan de wet WKKGZ en is via het CAT aangesloten bij de meest vooruitstrevende alternatieve beroepsorganisatie van Nederland.

Verder is Mind and Balance aangesloten bij het GAT geschillen instantie voor complementaire Therapeuten.
GAT is een rijks-erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Als therapeut val ik onder het Wkkgz klacht- en tuchtrecht bij de GAT geschillen instantie.

De intentie van de WKKGZ is luisteren naar cliënten, leren van fouten en de kwaliteit van zorg verbeteren.

Praktijk Mind and Balance voldoet vanaf 1 januari 2017 aan de wet WKKGZ. Daarmee streef ik naar het leveren van goede zorg. Zorg die kwalitatief goed is en voldoet aan de tevredenheid van de zorgontvanger/cliënt.