Disclaimer


Algemene informatie:

Raadpleeg bij lichaamlijke klachten en ziekte verschijnselen altijd eerst een arts.
Hoewel wij bij het samenstellen van de informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, kunnen wij voor direct of indirect geleden schade die het gevolg zou kunnen zijn van het toepassen van de informatie en/of het wel of niet aanbieden van bepaalde informatie, geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als medisch advies. Daarvoor verwijzen wij u naar een arts. Raadpleeg bij aanhoudende en/of ernstige klachten altijd uw huisarts. Lees voor gebruik van medicijnen (regulier of alternatief) altijd eerst de informatie op het etiket en/of de bijgeleverde handleiding.

Psycho-energetische therapie, hypnotherapie en ook E.F.T.  worden doorgaans toegepast bij ziekten als aanvulling op de reguliere gezondheidszorg, maar kunnen ook heilzaam werken bij bijvoorbeeld psycho-sociale klachten, onverwerkte trauma's, stress, rouwverwerking of levensloopvragen.  


Mind and Balance gebruikt informatie uit artikelen die op diverse fora via internet zijn gepubliceerd en openbaar zijn. Deze willen wij graag met geïnteresseerden delen. Wij vertrouwen op de deskundigheid van de uitgevers van deze artikelen. Ik wil en zal op geen enkele manier het copyright claimen van de diverse illustraties die ik van het vrije internet download en gebruik om de pagina's van deze site mee te verfraaien. Deze afbeeldingen komen van websites zoals Pixabay en zijn vrij van rechten. Ze mogen volgens de aanbieder vrij gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden. Deze afbeeldingen worden dan wel door mij gebruikt, maar het eventuele copyright van de originele illustraties blijft expliciet eigendom van de individuele artiest. Mochten er op mijn website, ondanks mijn zorgvuldigheid, illustraties, onderdelen of artikelen zijn gebruikt waarop een copyright rust en/of waarvoor ik geen toestemming heb verkregen, dan verzoek ik u om mij dit zo snel mogelijk te laten weten. Ik zal dan direct het betreffende onderwerp verwijderen.


NL   Aan de mensen of instellingen die deze website of onderdelen hiervan gebruiken voor studies of projecten van welke aard dan ook, ik informeer u dat het niet is toegestaan om mijn naam, bedrijfsnaam, logo, profiel en artikelen (geheel of gedeeltelijk) of mijn persoonlijke afbeeldingen, in enige vorm, forum of vergelijkbaar, zowel in het heden als in de toekomst, te gebruiken zonder mijn expliciete toestemming. Inbreuk wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op onze privacy en kan onderhevig zijn aan juridische consequenties.

EN  To the people or institutions that use this website for studies or projects of any kind,
I inform you that it is not allowed to use my name, company name, logo, profile and articles (in whole or in part) or my personal images, in any form, forum or Similar, both in the present and in the future. Your breach will be considered a serious violation of our privacy and will be subject to legal consequences.

FR Aux personnes ou institutions qui utilisent ce site Web ou des parties de celui-ci pour des études ou des projets de toute nature, je vous informe qu'il est interdit d'utiliser mon nom, le nom de l'entreprise, le logo, le profil et les articles (en tout ou en partie) ou mes images personnelles , sous toute forme, forum ou similaire, dans le présent comme dans le futur, à utiliser sans ma permission explicite. La violation est considérée comme une atteinte grave à notre vie privée et peut être sujette à des conséquences juridiques.