Volg je hart, want het klopt

Waarschuwing: de inhoud van dit blog is besmettelijk en kan leiden tot een ernstige ziekte met de naam 'geluk'.

Hieronder de voornaamste symptomen van deze ziekte:

1. De neiging om je te laten leiden door je eigen intuïtie in plaats van te handelen onder druk van angsten, opgedrongen ideeën en vanuit het verleden geconditioneerd gedrag.

2. Een totaal gebrek aan interesse om anderen te beoordelen, jezelf te veroordelen of je bezig te houden met al wat conflicten voort kan brengen.

3. Totaal verlies van de capaciteit om je zorgen te maken, leidend tot een ernstig gevoel van vrijheid.

4. Een continu genoegen in het waarderen van mensen en dingen zoals ze zijn, wat met zich meebrengt dat je ze niet meer wil veranderen.

5. Een toenemend verlangen om je eigen gedachten, en daarmee je gevoelens, emoties, lichaam, materieel leven en omgeving, op een positieve manier te beheren, zodat steeds wat mogelijk is qua gezondheid, creativiteit en liefde ten volle ontwikkeld kan worden.

6. Herhaalde aanvallen van glimlachen; de glimlach die "dank u" zegt en een gevoel van eenheid opbouwt met al wat leeft.

7. Een groeiend verlangen naar eenvoud, kinderlijke spontaniteit en openheid

8. Toenemende capaciteit om in al je relaties jezelf en de ander als gelijken te zien, dus niet als dader of slachtoffer.

9. Een totale acceptatie van je eigen verantwoordelijkheid voor hoe jij de wereld en je leven waarneemt en hoe je je ten gevolge daarvan voelt.

10. Er genoegen in vinden jezelf als genezer te gedragen, die liefde en licht brengt in plaats van kritiek en onverschilligheid.

11. De wil om totaal aanwezig te zijn in het hier en nu en elk moment te kiezen voor wat waar en liefdevol is.

12. Steeds frequentere momenten van communicatie met je hoger zelf, wat tot een gelukzalig gevoel leidt van vervulling en samenvallen met het al..


Er zijn mensen die zeggen dat je je gevoel moet volgen. Anderen weer zeggen dat je je verstand moet volgen en weer anderen, zeggen dat je je hart moet volgen. Dus welke van de drie, en velen andere die we zouden ‘moeten’ volgen, is dan het beste om te volgen?

Ten eerste, alle drie zijn goed. Voor iemand die rationeel is, kan het goed zijn om het gevoel te volgen. Voor iemand die gevoelig is, is het goed om z’n verstand te volgen. Maar de grootste overstap, zal richting het hart zijn. Dus wat is het hart nou eigenlijk precies?

Het hart is volgens de biologie, onze pomp. Deze pompt bloed op en neer door het lichaam met een snelheid waar je U tegen zegt. Binnen een minuut is je bloed meerdere malen door je lichaam gegaan zonder dat je het merkt.

Het hart heeft, net zoals de hersenen, een bepaald magnetisch veld. Dit magnetisch veld zorgt voor aantrekking en afzwakking van andere mensen. Dit magnetisch veld verklaard de aantrekking die we voelen naar een ander, wanneer we gevoelens van liefde ontwikkelen.

Het hart is daarnaast, in tegenstelling tot wat velen denken, verantwoordelijk voor de meeste gevoelsstemmingen. Hormonen die in het brein zorgen voor de structurering van neuronen, zorgen in het hart juist voor die overweldigende gevoelens. Gevoelens van vreugde, gevoelens van pijn. Deze worden niet in de onderbuik ervaren maar rond het borstbeen.

Het hart en de hersenen hebben beiden een patroon/frequentie. Zijn de frequenties in harmonie dan kunnen hoofd en hart het over veel dingen eens zijn. Zijn deze in disharmonie, dan komt hart met het een, en hoofd met het ander. Een constant gekibbel die een ieder verward krijgt.

Het hart is, de centrum van het lichaam. Alles gebeurd daaromheen. De wereld heeft niet meer intellectuele mensen nodig. De wereld heeft niet meer mensen nodig die overrompeld worden door hun emoties. De wereld heeft mensen nodig die stil staan, tussen al die intellectuele en emotionele mensen.

De een roept dit, de ander roept dat, de een wilt zus en de ander wilt zo. Is het dan werkelijk zo raar dat de mens, op vele vlakken achteruit is gegaan? We kijken neer op anderen zonder hun verhaal te kennen. We nemen geen tijd meer voor een rustige babbel. We stoppen onze agenda’s zo vol, dat we geen tijd meer voor onszelf hebben.

Wat rationaliteit en emotionaliteit met elkaar te maken hebben, is dat ze afhankelijk zijn van anderen. Ze zijn zelfs intiem met elkaar gebonden. Wanneer wij onze emoties gebruiken om beslissingen te maken, dan word onze brein een wirwar van neurologische paadjes, die niks met elkaar te maken hebben.

Wanneer we onze rationaliteit gebruiken, gaan we losstaan van emoties. We vervreemden ons van onze lichamelijke reactie op situaties. We vergeten hoe een emotie ervaart, we worden bang om emoties te gaan ervaren. We verdedigen onszelf tot, we een ons wegen maar actief handelen?bron voor leven

De grootste stap die een mens kan maken. Is niet die naar miljonair, niet die naar office-manager, niet die naar een goeie opleiding. Het is de stap richting het hart. Het wordt veel te makkelijk gezegd in mijn opinie. Volg je hart en je komt er vanzelf. Nee, gezien je hart het midden is van jou, zal je met zowel je rationaliteit als je emoties aan de slag moeten gaan.

Het eerste wat je jezelf wilt afvragen. Is er iets dat mij frustreert? Zo nee, goed zo! Zo ja, goed zo! Datgene wat jou frustreert is jou probleem maar tevens ook je oplossing. Wil je die oplossing gaan zoeken? Goed zo! Wil je het probleem groter maken? Goed zo! Beiden hebben namelijk hetzelfde nodig; Moed.

We willen allemaal trots zijn op onszelf, maar zijn we trots als we stug vol blijven houden? Of kunnen we trots op onszelf zijn, als we moed vertonen? Niet die leugen voor bestwil maar de waarheid bloot leggen.

Zodra je de moed krijg om de waarheid te vertellen, zal het geleidelijk in jou veranderen naar acceptatie. Het zal lastig zijn in het begin maar in verloop van tijd, zal het makkelijker gaan, afgaande dat je die moed laat zien.

Er wordt gezegd dat, Liefde vibreert op een frequentie van 524hz. Deze frequentie zelf behalen, is een enorme stap. Rationaliteit is een frequentie die gaat van 400hz naar 499hz. Einstein, Freud en Newton zijn mensen die op 499hz vibreren. In tegenstelling hierop, vibreert Jezus op 1.000, Gandhi op 700.

Nou heb ik wel wat over frequentie en vibratie gezegd, maar waarvan is die frequentie? Bewustzijn. Bewustzijn is een onderwerp die in de moderne wetenschap weinig naar voren wordt gebracht. Kwantummechanica en Metafysica zijn naast filosofie, religie en naar wat men Spirituele teksten noemt, de enige bronnen die het bewustzijn daadwerkelijk beschrijven.

In de Bijbel staat, dat Jezus op Aarde zal verschijnen. Zijn eigenlijke naam is Jeshua. De naam Christ betekend, ge zalvende. Het Griekse woord Christos, betekent Olie. In wezen is zijn naam; Jeshua, de met Olie Gezalde. Dan komt de vraag, welke olie? Is dat de olie die we in onze tank stoppen? De olie waar duizenden voor sterven, mens en dier gelijk?

De Boedha stelt het volgende; “Er is maar een Boedha en dat ben jij. Er is geen Boedha buiten jou, dus zoek voor de Boedha in jezelf.” Zowel het Boedhisme als het Christendom hebben iets met elkaar gemeen. Een man die laat zien, dat het Goddelijke op Aarde kan en wil lopen.boeddha

Wetenschappelijke bronnen achterwege latend, vanwege hun gebrek over bewustzijn als een losstaand, creeerend, creatief en scheppend iets. Zijn we aangekomen in een periode van groei. Nee, geen economische groei, geen politieke groei, geen groei in handel. Een groei in bewustzijn. In Egypte zijn er beelden van mensen, vele malen groter dan wijzelf.

We willen graag denken dat ze, ze maar wat groter gemaakt hebben. Want ja, ze deden maar wat in die tijd. Ze hadden geen elektriciteit, geen auto, geen pc. Maar toch wisten ze van het Universum af. Wisten ze piramides te bouwen die vandaag de dag niet na te maken zijn.

Dus de vraag blijft nog altijd voor archeologen groot. Hoe konden oude beschavingen, zo’n grote vorm van kennis hebben? Die wij pas in de afgelopen 100-150 jaar tegen zijn gekomen? Hoe komt het dat, gebouwen zo nauwkeurig in lijn staan, met niet alleen de riem van Orion, maar ook met de planeten?

Waar gaan we dan naartoe in deze groei van bewustzijn? We gaan naar het Christ-conciousness toe. Het Christus-bewustzijn. Wat betekent dat voor de mens? Iedereen is Christus. Iedereen is de Gezalvende. Iedereen heeft de Kristos, de Olie, in zich. Net zoals Jeshua kunnen wij, het Goddelijke op Aarde vertegenwoordigen. Het enige wat je nodig heb, is de moed om die stap te maken.

Namaste.

Copyright:

Mind and Balance gebruikt informatie uit artikelen die op diverse fora via internet zijn gepubliceerd en openbaar zijn. Deze wil ik graag met geïnteresseerden delen. Ik vertrouw op de deskundigheid van de uitgevers van deze artikelen. Ik wil en zal op geen enkele manier het copyright claimen van de diverse illustraties die ik van het vrije internet download en gebruik om de pagina's van mijn website mee te verfraaien. Deze afbeeldingen komen van websites zoals Pixabay en zijn vrij van rechten Ze mogen volgens de aanbieder vrij gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden.  Deze afbeeldingen worden dan wel door mij gebruikt, maar het eventuele copyright van de originele illustraties blijft expliciet eigendom van de individuele artiest. Mochten  er op mijn website, ondanks mijn zorgvuldigheid, illustraties, onderdelen of artikelen zijn gebruikt waarop een copyright rust en/of waarvoor ik geen toestemming heb verkregen, dan verzoek ik u om mij dit zo snel mogelijk te laten weten. Ik zal dan direct het betreffende onderwerp verwijderen.

Mind and Balance.