Energetische Therapie

Wat is dat nu eigenlijk, Energetische Therapie.

Wat heeft dit met energie te maken?

Om dat te weten is het goed om te beseffen dat alles energie is, alles bestaat uit energie.


Je eigen lichaam, dat van alle andere mensen, de natuur, de dieren, gebouwen, het bureau waar je aan werkt, de stoel waar je op zit. De muziek waar je naar luistert, de voeding die je tot je neemt, wat je drinkt, het water. Het contact dat je hebt met anderen, de aanraking van anderen. De lucht in onze atmosfeer die je inademt, het water in de zee en het vuur in de haard. Alle dingen die je weet en waarover je denkt. Alles wat je kunt waarnemen, maar ook alles wat niet waarneembaar is. Alles is energie en alles heeft een andere, eigen samenstelling, een eigen frequentie, een eigen vorm of patroon.


Ieder persoon heeft een eigen energieveld om zich heen.

Wanneer nu een stukje van het energieveld in je, of om je heen verstoord is, kunnen zich problemen voordoen. Door energetische therapie kunnen de energievelden of energiebanen in evenwicht worden gebracht, waardoor je weer beter gaat functioneren.

Energetische therapie is een manier van werken, die gebruik maakt van het energiesysteem in en om de mens. Vanuit een holistische (allesomvattende) visie kun je zeggen dat de mens bestaat uit een fysiek deel, een emotioneel deel, een mentaal deel, een energetisch deel en een spiritueel deel.

Wanneer één deel uit balans is, heeft dit effect op de andere delen.

Door een beroep te doen op het zelfhelende vermogen ben je in staat jezelf te helen. Je neemt als het ware het heft weer in eigen handen en wordt (weer) de “chauffeur” van je eigen “voertuig”.

Tijdens de sessie maak je contact met jouw diepere lagen, jouw Ziel, jouw Geest, jouw Hogere Zelf en met de fijnstoffelijke wereld om je heen. Je waarnemingsvermogen breidt zich uit en verdiept zich. Je bent door de energetische therapie, beter in staat verstoringen op te merken en jezelf te beschermen tegen invloeden van buitenaf en om te genezen.

Het aandeel van de cliënt bij deze methode is groot. De cliënt geeft zelf aan met welk onderwerp of welke vraag hij of zij aan de slag wilt.

Tijdens een consult maken we gebruik van innerlijke waarneming, terwijl je met beide voeten stevig op de aarde staat. We maken contact met jouw innerlijk weten.

Een consult begint met het waarnemen van jouw energie, Vaak worden komen er symbolen binnen die ieder een diepere betekenis hebben. Tijdens de reading kan er een tekening gemaakt worden waarin jouw levensstroom is afgebeeld. Ook de kleuren van je energieveld, je aura kan worden waargenomen en getekend. Dit geeft een duidelijk inzicht in jouw huidige situatie en in dat wat NU goed of belangrijk voor jou is.

Na de reading en nadat ik inzicht heb gekregen in jouw levens energie. Heb ik al een duidelijk beeld van de situatie zoals die momenteel is. Dan zal de sessie met een andere techniek worden vervolgd.

Toegepaste imaginatie.

Ik stel vragen en jij zoekt in jezelf naar de antwoorden. Ik volg als het ware de stappen die jij zet. Alle antwoorden liggen in en om het lichaam opgeslagen “het lichaam weet”. Door gebeurtenissen en omstandigheden zijn we echter de antwoorden “vergeten”. Deze antwoorden zullen door het “afpellen” van diepere lagen steeds duidelijker worden.Tot we aan de kern, de bron van de klacht(en) zijn aangekomen. En dat kan heel ver terug in de tijd liggen, in de kinderjaren of zelfs in vorige levens.

Door gebruik te maken van deze techniek leren cliënten om emoties te herkennen en te doorvoelen en vervolgens los te laten. Zo leren zij bijvoorbeeld om te gaan met pijn, verlies, verdriet of angst. Ik begeleid hiermee mijn cliënten naar een betere kwaliteit van leven.

Na deze, meestal zeer diepgaande en soms heftige behandeling, kunnen heel wat emoties naar boven komen. Dan zal een healing nodig zijn.

Healing.

De sessie zal dan vaak worden vervolgd door een healing. Het resultaat van een healing is het hervinden van de innerlijke levenskracht en het herstel van de lichamelijke en innerlijke balans.

In geval van persoonlijke ontwikkeling geeft healing ondersteuning aan het algemene, persoonlijke proces van ontwikkeling. Wie ben ik? Wat wil ik? Het helpt om het onbewuste, onontgonnen gebied in de cliënt te verkennen en verdrongen levenskracht vrij te maken.

In enkele gevallen is een healing in een ver verleden ook belangrijk. Banden met die tijd en energiekoorden kunnen worden verwijderd zodat deze oude pijnen geen invloed meer hebben op jouw huidige leven. Dat wat niet meer nodig is voor je huidige zijn, kan worden afgesloten.

Verder kan een healing ook in het NU directe positieve resultaten hebben.

Gronding

Na de healing of in plaats van, kan indien nodig een goede gronding of aarding worden gegeven waardoor je letterlijk en figuurlijk stevig met beide benen op de grond wordt gezet. Het geeft je een gevoel van stabiliteit, veiligheid, rust, vertrouwen en levenskracht.

Nawerking

Na een complete Energetisch Therapeutische sessie Kan er nog enige tijd een nawerking ontstaan.

Ieder mens is uniek en ieder mens reageert ook anders op deze behandeling. Ik kan van te voren niet zeggen hoe jouw reactie op de behandeling zal zijn. Na de behandeling kunnen de volgende verschijnselen optreden: opgeruimd gevoel hebben, rust en kalmte voelen, meer in contact met jezelf zijn, koud hebben, warm hebben, vermoeid zijn, stijfheid in de spieren en gewrichten voelen, actief zijn, emotioneel zijn, slaap hebben, hoofdpijn, andere ontlasting, enz..

Dit alles zijn slechts tijdelijke verschijnselen en zullen snel weer overgaan. Het zijn vaak reacties van het lichaam op de veranderingen en omzettingen. Deze zullen binnen enkele dagen weer verdwijnen. Alleen als deze klachten aanhouden is het verstandig om een huisarts te raadplegen.

Belangrijk!

In de 24 uur na de behandeling raad ik je aan veel te drinken (1 ½ à 2 liter water naast de gebruikelijke thee, koffie enz.). Dit om de afvalstoffen gemakkelijker af te kunnen voeren.

Een complete energetische Therapeutische sessie duurt na de intake ca. 1.5 tot 2 uur. En in overleg kan indien nodig een vervolg worden afgesproken.

Iets voor jou? Maak dan voor een Energetisch Therapeutische behandeling een afspraak.

Copyright:

Mind and Balance gebruikt informatie uit artikelen die op diverse fora via internet zijn gepubliceerd en openbaar zijn. Deze wil ik graag met geïnteresseerden delen. Ik vertrouw op de deskundigheid van de uitgevers van deze artikelen. Ik wil en zal op geen enkele manier het copyright claimen van de diverse illustraties die ik van het vrije internet download en gebruik om de pagina's van mijn website mee te verfraaien. Deze afbeeldingen komen van websites zoals Pixabay en zijn vrij van rechten Ze mogen volgens de aanbieder vrij gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden.  Deze afbeeldingen worden dan wel door mij gebruikt, maar het eventuele copyright van de originele illustraties blijft expliciet eigendom van de individuele artiest. Mochten  er op mijn website, ondanks mijn zorgvuldigheid, illustraties, onderdelen of artikelen zijn gebruikt waarop een copyright rust en/of waarvoor ik geen toestemming heb verkregen, dan verzoek ik u om mij dit zo snel mogelijk te laten weten. Ik zal dan direct het betreffende onderwerp verwijderen.

Mind and Balance.